Сините камъни, Стара планина

Какво да знаем за Природен парк Сините камъни – Сливен

„Сините камъни“ е природен парк в България, разположен до град Сливен. „Сините камъни“, всъщност е името на скален масив, който е разположен на територията на природния парк. Той се е образувал под действието на ерозионните процеси. Масивът е изграден предимно от кварцови скали с различни примеси. Характерни за него са различни скални образувания – върхове, долини, пещери, пропасти и други. Местността е обявена за природен парк през 1980 г. с цел опазването на специфичните екосистеми, както и на красивата природа.

Паркът е част от Сливенската планина, която пък се включва в Старопланинската верига. Територията му е приблизително 7000 хектара. Южната граница на природния парк е очертана от град Сливен. От север, запад и изток паркът е ограден от обширни горски масиви. Птиците са едно от най-значимите притежания на природния парк. Те представляват около 70% от всички животински видове, които се срещат на неговата територия. Тук живеят видове, които не се срещат никъде другаде в България. Такива са дебелоклюнната чучулига, испанското каменарче, червеноглавата сврачка и др.

Какво да посетим?

Посетителите на парка могат да се насладят на изворите Архангела, Кушбунар, Гунчов извор; водопадите Сини вир, Футула и други. Желаещите могат да отдъхнат в местностите Равна река, Харамията, Даула, Джендема под сенките на вековни дъбови и букови дървета, които някога са били подслон за юначни войводи, а сега около тях има изградени кътове за отдих.     В пределите на Природния парк „Сините камъни“ може да се открие изключително биоразнообразие. Растителните видове са над 700, от които 27 са включени в Червената книга на България. Животинските са над 200, 36 от които са защитени. С най-голямо природозащитно значение са грабливите дневни и нощни птици – египетски лешояд, скален орел, белоопашат мишелов, бухал и др.

Масивът „Сините камъни“, наречен през 1702 година от кримския султан Селим Герей Сливенските Алпи, описан по-късно от немския географ Хамер е най-голямото находище на кварц-порфир в България. Отвесните скали са чудесно място за любители на силни усещания, за тези които обичат да се катерят.

По своето местоположение и релефни форми Природен парк „Сините камъни“ е район от където се разкриват великолепни гледки.

От м. Прозореца, намираща се на северната граница, може да се надникне към Котленската планина, Дунавската равнина и Лудогорието. От Слънчева поляна и вр. Кулата се вижда целия град, а далече на юг се долавят контурите на Странджа и Манастирските възвишения. Откритата въжена линия, близостта до с. Ичера, гр. Котел, архитектурния резерват с. Жеравна, почивните бази в м. Карандила,и Даула, специализираните пътеки „Пътека на здравето“ и „Образователно-екологична пътека“ са предпоставка за туризъм в различни форми.

По матриали на комплекс Сините камъни, Сливен

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *