Нюанси по отношение на обучението в автошкола в категории B и A

Тест за познаване на правилата за движение

Този теоретичен тест се провежда на компютър в автошкола, където се обучавате, като се отговаря на 20 въпроса. За да отговаряте на условията за теста за шофьорски умения, поне 18 отговора трябва да са Ви верни.

През 2022 г. Пътната полиция решиха да преминат на 2-степенна схема, първо тестове по теория на правилата за движение, а след това веднага минават на практически изпит по шофиране в градски условия, но както и преди, първо проверяват шофьорските умения преди тръгване.

След това преминават към шофиране по маршрути из града, като се избират най-трудните участъци, където трябва да съсредоточите цялото си внимание.

Тук, наред с шофьорските умения, кандидатът за придобиване на шофьорска книжка демонстрира способността да прилага на практика получените теоретични знания от обучението в автошколата.

Успешното преминаване на тестовете в автошколата , външното кормуване пред полицай и след плащане на държавната задължителна такса ще бъде увенчано с желания документ, потвърждаващ правото да управлявате самостоятелно Вашия автомобил.

Забележка

От 01.04.2021 г. влязоха в сила допълнения, определящи минималните и максималните срокове за повторно явяване на изпити от лица, които са допуснали грешки и не са получили право за управление на автомобил.

Нюанси по отношение на обучението в автошкола в категории B и A

За правото да управлявате превозно средство в Република България се установява категория B.

Често възникват въпроси дали е възможно автоматично да се получат права за управление на мотоциклет от категория А. Aко вече е получен сертификат за право на управление на автомобил от категория B. Тук ще дадем яснота на такива въпроси.

Правилата предвиждат задължително обучение, дори ако имате права от категория B. За допълнителна маркировка в свидетелството, за да можете да използвате мотоциклет без проблеми и да нарушавате закона.

Възможно е по опростена схема едновременно да се положат изпити за двете категории А и Б.