Контейнерни кранове за кей видове

Контейнерни кранове за кей видове, полезна информация от експертите за контейнери – konteineri.net

Контейнерни кранове за кей видове

В класическо изпълнение тези кранове – фиг. 13.19, се състоят от четири-опорен портал 1, образуван от две рами – морска 11 и тилова 12, съединени с напречници 15 и диагонали 16 и едногредов (по-перспективно решен) или двугредов мост 2 с надводна подвижна (чупеща се) 4 (задвижвана от лебедка в 9) и надземна (тилова) 10 конзоли. При голям обсег конзолите се свързват със стойки 3 към портала посредством обтяжки 7 и 8. Порталът, мостът и опорите са предимно с кутиеобразно сечение и по-рядко ферми. Крановата количка 6 е предимно вися­ща и обикновено към нея е закре­пена кабината 5 за управление на крана.

Конструк­цията на колич­ката зависи от това къде са раз-положени подемният и меха­низмът за пъту­ването и. Когато те са разположе­ли в машинно от­деление 9, придвижването й е въжено и на нея има само ролки за въже­ната система на подемния механизъм. В този случай нейната конструкция е проста и олекотена, но въжената система е усложнена, намалява се и точността на позициониране. Koгато двата механизма са на количката, тя е по-сложна и от два до четири пъти по-тежка, но се повишава точността на позициониране.

Контейнерни кранове за кей
Контейнерни кранове за кей

Във въжената система на подемния механизъм са включени механизми за въртене (може да бъде и на спредера), за наклоняване н за успокояване на това­ра. Кранът се придвижва по релсов път чрез индивидуално задвижвани балансьорни колички 14 и е обезопасен чрез противоветров хват 13. Токозахранването е кабелно.

Полезно

Снимки на видове контейнери кранове за товарене и разтоварване на кей, може да видите в Google ТУК Имайте предвид, че има най-различни видове снимки, които е посочено какви права за ползване имат те. Дали свободни за повторно ползване без лиценз и такси. Или са платени и имат такси и специални права за ползването им.

Всички видове контейнери може да намерите в сайта на експертите от konteineri.net

Още много и много интересна и полезна информация, може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО