Как работят почиствателните конструкции на септичните ями?

Септичните ями. Този контейнер може да се нарече идеална помийна яма. В този случай натрупаните отпадъци ще трябва постоянно да се изпомпват, така че повикването на техник ще бъде единствената възможност за решаване на проблема с отпадъците.

Автономна септична яма. Тази опция може да се нарече най-добрата. Този дизайн има няколко камери, система за биологично третиране, така че на изхода на септичната яма се получава техническа вода с минимално количество примеси.

Септична яма със система за почвена филтрация. Това също е автономна септична яма с няколко секции, но допълнителен елемент е полето за филтриране – зоната, където се извършва многостепенно пречистване на течността.

Недостатъците на най-новите проекти са необходимостта от разпределяне на голяма площ, където не могат да се издигат сгради, не могат да се засаждат растения, както и недостатъчно почистване поради липсата на „работещи“ бактерии. Следователно такива септични ями могат да се използват в райони, където подземните води са дълбоки.

Как работят почиствателните конструкции на септичните ями?

В повечето случаи за частни къщи, където не е възможно да се свържат с централизирана канализационна система. Се закупуват автономни специални резервоари – септични ями. Това са едно- или многосекционни устройства, където отпадъчните води се натрупват, след това се утаяват, почистват, избистрят и следват в земята, преминавайки през дренажната система.

Тежките твърди фракции след известно време се утаяват на дъното на резервоара под формата на утайка. Благодарение на работата на микроорганизмите, които са в него, започва гниене, ферментация на органичната маса. В резултат на „заетостта“ на бактериите, биологичният материал се разлага на метан и тиня. При продължителна работа на септичния резервоар. Дебелината на седиментния слой постепенно се увеличава, като по този начин се намалява полезният обем на резервоара. Тъй като естествените процеси на разлагане в втвърдената утайка спират, качеството на пречистването на отпадъчните води става незадоволително с времето.

Ако собствениците пренебрегнат проблема, тогава натрупаната утайка в септичната яма ще доведе до опасни последици: недостатъчно пречистената вода ще последва в дренажната система, където ще се утаи. На мястото ще се появи неприятна миризма, с която собствениците ще се борят дълго време и с променлив успех.