От какво се състои моята електрическа инсталация

Ел инсталации Бургас е съвкупност от компоненти, която ви позволява надеждно и безопасно да използвате електрическа енергия около дома си.

  1. Собственост на вашия оператор на разпределителна мрежа

Електромери и ел инсталации Бургас

Електрическата инсталация започва на улицата, откъдето мрежата, управлявана от Sibelga, доставя електричеството направо в домовете на хората. Електрическото захранване се подава във вашия дом чрез кабел, който влиза в първия електрически шкаф, който държи главния превключвател на захранването и електромера(ите). В зависимост от вашата тарифна схема може да имате един или два брояча (дневна тарифа и нощна тарифа). Главният прекъсвач на захранването или прекъсвачът за остатъчен ток (300 mA) прекъсва електрическото захранване, ако има утечка на ток.

  1. Собственост на собственика на жилището

Разпределително табло

Захранващ кабел излиза от измервателния уред и влиза в разпределителното табло, известно още като кутия с предпазители. От този момент нататък електрическата инсталация е ваша. Ако има проблем, най-добре е да се обадите на опитен електротехник.

В разпределителното табло електрическата енергия се разпределя между различните вериги около вашия дом. Всяка верига е защитена от автоматичен прекъсвач, популярно наричан „предпазители“. Ако електрическата верига се претовари или получи късо съединение, този прекъсвач прекъсва захранването на веригата и уредите, свързани към тази верига. След като проблемът бъде разрешен или дефектният уред бъде изваден от контакта, можете да включите отново прекъсвача.

Прекъсвач на веригата при земна повреда

Когато електрическата верига обслужва влажно помещение, като електрическите контакти в банята, пералното помещение или електрическият контакт на пералнята, това помещение се възползва от допълнителна мярка за безопасност, която не е нищо друго освен прекъсвач на веригата при заземяване ( 30 mA). Този прекъсвач измерва количеството електричество, поето от инсталацията, и количеството, което изтича обратно. И двете суми трябва да са равни. Ако това не е така, прекъсвачът на веригата за заземяване прекъсва захранването.

Вериги

Броят на веригите, които можете да имате във вашата електрическа инсталация, е практически неограничен. Ще трябва да настроите отделни вериги за електрическите контакти и осветителните тела. Имайте предвид, че всяка верига може да има до максимум 8 единични или множество захранващи контакта.

Ако имате няколко уреда в една стая, като всички те консумират доста електричество, добра идея е да инсталирате различни вериги. Някои консумиращи енергия трябва да имат собствена специална верига, като например електрическата готварска печка, пералнята или сушилнята. Въпреки това няма ограничение за броя на осветителните тела, които могат да бъдат свързани към една верига.

Защита от пренапрежения на високо напрежение!

Защитата от пренапрежение като част от вашата електрическа инсталация не е задължителна. Той е там, за да защити дома ви от пикове на напрежението, например в случай на удари на мълния. Така че може би е добра идея да имате този тип защита, вградена във вашата инсталация, ако имате скъпи устройства или уреди. Веригите, които идват на ум, са тези, на които работят компютри, видео системи или hi-fi оборудване.

Домашна автоматизация

Ако разполагате със система за домашна автоматизация, вашата електрическа инсталация ще бъде разширена, за да включва редица други елементи.